Đi & Yêu

ĐỜI SỐNG LÀ MỘT HÀNH TRÌNH

“Chỉ có một cuộc đời, sẽ sớm qua đi. Chỉ những gì đã làm cho Đấng Christ mới còn lại dài lâu.”
C.T Studd

Mục đích của tôi là gì? Chúa có thật không?
Bạn có thể chọn không nghĩ về nó nhưng sâu thẳm bên trong … bạn không thể không tự hỏi. Và đây hoàn toàn không phải là những cuộc nói chuyện trên bàn ăn, nơi bạn thảo luận về chúng bên tách cà phê cho dù đó là với bạn bè hay gia đình của bạn. Vậy bạn có thể hỏi những câu hỏi khó này ở đâu và thoải mái mà không bị định kiến?
Giản dị. Alpha Nơi Làm Việc
 
 
XEM THÊM