Giới thiệu

Loạt bài học Hành trình môn đồ hóa của Kevin Evans được thiết kế nhằm giúp những người theo Chúa Jesus kinh nghiệm một mối quan hệ sống động và ý nghĩa với Ngài, cũng như có những bước tiến để trở thành nhà lãnh đạo thuộc linh đích thực cho Đấng Christ