THÔNG CÔNG ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ (CCF)

tại CCF,  chúng tôi là cộng đồng tình nguyện phục vụ những nhóm người khác nhau tại Nơi Làm Việc. Chúng tôi mời bạn đặt mình vào một cộng đồng phù hợp với bạn hoặc tiếp cận những người mà bạn cùng đam mê và quan tâm. Tất cả chúng ta đều đến từ các tầng lớp xã hội khác nhau và chúng tôi biết rằng có
một mục vụ dành cho bạn
!

Chúng tôi rất muốn đồng hành cùng bạn! 

 

Xin chào!
Chúng tôi – Đại Dương-Mỹ Linh và Ban Điều Hành Citylight là các lãnh đạo tại Nơi Làm Việc và những nhà tư vấn tại Ciytlight. Chúng tôi rất vui mừng vì bạn đang muốn biết thêm về Chúa Giê-xu. Để giúp bạn bắt đầu, chúng tôi khích lệ bạn tham gia cùng một trong những Nhóm Nhỏ Citylight hằng tuần: 

Chia sẻ cuộc sống, đức tin, hy vọng và cùng khám phá Chúa Giê-su qua từng bài học Kinh Thánh hằng tuần.

Chúng tôi – những lãnh đạo nhóm nhỏ và hổ trợ viên thân thiện của chúng tôi, sẽ rất hạnh phúc để có thể giúp bất cứ điều gì chúng tôi có thể giúp bạn, vui lòng kết nối với chúng tôi thông qua một trong các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi.

CHÚA BIẾT BẠN 

Học Biết Mối Quan Hệ Đời Sống Cá Nhân

với Cứu Chúa Jesus

 

CHÚA GỌI TÊN CỦA BẠN

Ê-sai 43: 1

CHÚA BIẾT BẠN VÀ TẠO DỰNG NÊN BẠN

Giê-rê-mi 1:5

CHÚA TÌM KIẾM VÀ BIẾT BẠN

Thi-thiên 139: 1-6

CHÚA KÊU GỌI BẠN TỪ LÚC CÒN TRONG LÒNG MẸ.

I-SAI 49: 1

CHÚA PHÁN BẠN CÓ GIÁ TRỊ HƠN THẾ NỮA

Ma-thi-ơ 10: 29-31

CHÚA VIẾT TÊN BẠN VÀO SÁCH SỰ CỐNG CỦA NGÀI

Khải Huyền 20:15

7 BƯỚC ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN

Tư Vấn Đời Sống Thuộc Linh 

LIFE WORK – SỰ NGHIỆP SINH ĐỘNG

Trở Nên Người Lãnh Đạo
Nơi Làm Việc Theo Kinh Thánh