Bạn đã đến đúng chỗ!

Thông Công Cơ Đốc Ánh Sáng Thành Phố – Ciytight Christian Fellowship,

là một cộng đồng những người YÊU CHÚA và YÊU NGƯỜI hết lòng.

Vì vậy, hãy đến và tham gia một trong các chương trình sinh hoạt

vào mỗi tối thứ Bảy hằng tuần của chúng tôi trực tiếp hoặc trực tuyến;

chúng tôi muốn biết và chào đón bạn vào gia đình của chúng tôi.