CHÚNG TA CÓ THỂ VƯƠN RA THẾ GIỚI 

Điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi người, ở mọi thành phố, trong mọi quốc gia, biết chân lý về Chúa Giêsu? 

  Tầm Nhìn. Vision   

Cùng nhìn xem những điều Chúa làm

Khải tượng bắt đầu với Ngày Tiếp Cận Giáo Toàn Cầu (Global Outreach Day) vào năm 2012, một sáng kiến thường niên để tăng cường truyền giáo vào thứ bảy cuối cùng mỗi tháng Năm.

Vào năm 2020, phong trào này kéo dài đến MỘT THÁNG và được gọi là Go2020. Trong bảy năm qua, đã có 250.000 Hội thánh tại 140 quốc gia tham gia truyền giáo cá nhân, tiếp cận cộng đồng và gây dựng Hội thánh.

KÊU GỌI 100 TRIỆU TÍN HỮU TOÀN CẦU

HUY ĐỘNG 1 TRIỆU CƠ  ĐỐC NHÂN Ở CHÂU Á

THỰC HIỆN CÔNG TÁC MÔN ĐỒ HÓA TẠI CÁC HỘI THÁNH VÀ NƠI LÀM VIỆC

KHÍCH LỆ VÀ TƯ VẤN CƠ ĐỐC NHÂN QUA LỐI SỐNG
CẦU NGUYỆN – CHĂM SÓC – CHIA SẺ